Trivsel, respekt og nysgerrighed er nøgleord både i min undervisning og i min tilgang til mine medmennesker. 

 

Som selvstændig:

2018: Stifter af Bilingue. Jeg holder oplæg og workshops om tosprogede elevers sprogtilegenelse og vejleder gymnasielærere i at blive bedre til at undervise tosprogede elever. Jeg underviser desuden tosprogede elever privat i at blive bedre til at udtrykke sig på dansk og hjælper dem med at blive bedre til at modtage feedback. 

Som underviser i DSA:

Jeg har undervist i dansk som andetsprog siden 1999. Jeg underviser primært veluddannede udlændinge fra Europa og andre vestlige lande, de fleste på meget højt niveau – men også flygtninge og kursister med meget lidt undervisningsbaggrund fra hjemlandet. Min undervisningserfaring i dansk som andetsprog er derfor meget bred – det kræver for eksempel indsigt i kulturbaggrunde og erfaring i interkulturel kommunikation at undervise så forskellige kursisttyper.

Som underviser i fransk og engelsk:

Jeg har undervist i fransk og engelsk samt AP på Ørestad Gymnasium. Ud over den almindelige undervisning i fransk, engelsk og AP fungerede jeg som læse-og skrivevejleder med særligt fokus på de tosprogede elever – en opgave, jeg har videreført i mit eget konsulentfirma. 

Uddannelse:

2006: Mag.art. i Romanistik (Københavns Universitet)

2002: Underviser i dansk som andetsprog (DPU)

1999: Cand.mag. i fransk og engelsk (Københavns Universitet)

1992: Korespondenteksamen i engelsk (Handelshøjskolen København)

1988: Student fra den sproglig-samfundsfaglige linie på Vordingborg Gymnasium

Ansættelser:

2018:            Stifter af og konsulent i Bilingue – Sprog åbner døre.

2016-          : Underviser i Dansk som Andetsprog på Speak (Tidligere Sprogcenter Hellerup)

2014-2016: Gymnasielærer i fransk, engelsk og AP på Ørestad Gymnasium. Læse- og  

                    skrivevejleder med særlig fokus på unge med anden etnisk baggrund.

2015-2016: Timelærer i dansk som andetsprog på Studieskolen

1999-2014 :Underviser i dansk som Andetsprog på Sprogcenter Hellerup

1996-1998: Hospitalsmedhjælper på Skt. Elisabeth Hospital (køkken)

1991-1993: Uuddannet sygehjælper på Rosenvang Plejehjem

1993-1994: Uuddannet sygehjælper på Hørgården Plejehjem

1994-1996: Uuddannet sygehjælper på Højdevang Sogns Plejehjem