Jeg er levende interesseret i sprog. Sprog fascinerer mig, fordi sprog ikke kun er systemer, som ord indgår i, men fordi sprog også er kultur. At mestre et sprog er at have indgående kendskab til kultur. Sprog åbner døre til andre verdener.

Jeg har studeret 4 fremmedsprog - fransk, engelsk, italiensk og portugisisk. Jeg har undervist i fransk og engelsk, og det er altid en stor glæde at videregive min egen begejstring for fremmede sprog til mine elever. Men det er dansk som andetsprog, der er blevet mit fag - og jeg finder det lige så spændende at formidle dette svære sprog til udlændinge. Jeg har undervist i dansk som andetsprog i 21 år, og har især undervist højtuddannede udlændinge, og har stor erfaring i at forberede voksne udlændinge til Prøve i dansk 3 og Studieprøven. Jeg er desuden beskikket censor på Studieprøven.

Med Bilingue - sprog åbner døre - kombinerer jeg min viden om formidling af sprog og sprogtilegnelse for tosprogede i uddannelsessystemet.

 

2018-          : Bilingue - sprog åbner døre stiftet i april

2016-          : Underviser i Dansk som Andetsprog på Speak, School of Danish

2014-2016: Gymnasielærer i fransk, engelsk og AP på Ørestad Gymnasium, samt fungerende læse- og skrivevejleder med særlig fokus på elever med anden etnisk baggrund.

2015-2016: Timelærer i dansk som andetsprog på Studieskolen, København

1999-2014: Underviser i dansk som Andetsprog på Sprogcenter Hellerup

Uddannelse:

2006: Mag.art. i Romanistik (Københavns Universitet)

2002: Underviser i dansk som andetsprog (DPU)

1999: Cand.mag. i fransk og engelsk (Københavns Universitet)

1992: Korrespondenteksamen i engelsk (Handelshøjskolen København)

1988: Student fra den sproglig-samfundsfaglige linje på Vordingborg Gymnasium