Kommentar til Rosa Lund i Deadline 11. februar 2021

”Når vi stiller krav om, at udlændinge i Danmark skal lære at tale dansk, må vi også stille rammer til rådighed, så de kan lære det.” Det sagde Rosa Lund fra Enhedslisten i Deadline, torsdag 11/2 2021. Hun sagde også at ”sproget er forudsætningen for at klare sig og tage en uddannelse, som ofte er en forudsætning for at klare sig på arbejdsmarkedet”, og derfor er hun ked af, at ”sprogundervisningen er blevet forringet over de sidste 20 år. Sprogundervisningen er gået fra at være alment dannende til at være arbejdsmarkedsrettet”. Det er undervisningen af voksne udlændinge, hun taler om her.

Nu kunne man jo godt tænke, at arbejdsmarkedsrettet dansk er vejen frem, hvis man vil have udlændinge i Danmark i arbejde. Og det er da også noget af vejen frem. Men hvis man vil have velintegrerede udlændinge, der deltager i og bidrager til samfundet, må man gøre sig den ulejlighed at give dem alment dannende undervisning, der både lærer dem at tale og forstå dansk og ruster dem til at begå sig i Danmark - både på arbejdsmarkedet og som borgere.

Jeg er derfor helt enig med Rosa Lund. Man kan ikke på den ene side kritisere udlændinge i Danmark for ikke at tilegne sig dansk og danske værdier, og på den anden side blive ved med at forringe deres undervisningstilbud. Tingene hænger jo sammen; ringere tilbud om sprogundervisning giver kursister, der er længere tid om at tilegne sig både sprog og viden om dansk kultur. På længere sigt vil det give flere marginaliserede udlændinge, som får endnu sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. For, som Rosa Lund siger: ”Sproget er forudsætningen for at klare sig på arbejdsmarkedet”.