Tosprogede elever og studerende, integreret dansk, ordforråd, præsentation, skriftlig dansk

For tosprogede elever og studerende:

Skrivecoaching for tosprogede elever

Jeg bruger det, man kan kalde en coachende vejledning i at gøre dig bedre til at skrive danske opgaver. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i din egen opgave, og hjælper dig med at gøre den bedre. Jeg skriver ikke dine opgaver for dig, men jeg giver dig nogle redskaber, så du efterhånden bliver bedre til at besvare dine skriftlige opgaver.

Pris: Afhænger af opgaven - men som udgangspunkt 300 kr. for op til 2 sider.

Hjælp til SRP-opgaven

Du sender mig et afsnit af din opgave - jeg kommer med forslag til forbedring af f.eks. grammatik, ordforråd og struktur på opgaven. Du retter til og jeg læser korrektur igen.

Pris: Afhænger af opgaven - men som udgangspunkt 300 kr. for op til 2 sider.

Hjælp til mundtlig eksamen – eller andre præsentationer

Jeg hjælper dig med at lave en god præsentation til eksamen: En god struktur på dit oplæg, det rigtige ordforråd og den rigtige udtale, hvis du har brug for det.

Pris: Afhænger af opgavens omfang.

"Integreret dansk"

Bliv bedre til at tale og skrive ”integreret dansk”. Med udgangspunkt i dine skriftlige opgaver og i dine mundtlige opgaver - f.eks. præsentationer, gruppearbejde og diskussioner i klassen - arbejder vi på at gøre dit dansk mere ”integreret”. Vi arbejder med ordforråd, genre, præsentationsteknik.

Pris: Afhænger af opgavens omfang.