Indledning og instruktion:

Første del af kurset går ud på at få styr på alle de dele, sproget består af. I en sætning har alle ord en betydning og en funktion. Det, vi beskæftiger os med i grammatikken, er ordenes funktion. De vigtigste funktioner er subjekt (den eller det, der handler), verbum (det, der gøres), objekt (genstanden for handlingen - objekt hedder genstandsled på dansk) og det indirekte objekt, som er den, man gør noget for. 

Subjekt i sætningen er f.eks. substantiver (levende væsener, ting og begreber, f.eks. et menneske, et hus, grammatik), proprier (egenavne, f.eks. Søren og Mette, Anders And) eller pronominer. Pronominer står i stedet for et substantiv. F.eks. Han, dem, sin.

Verber udtrykker handlinger, forandringer eller tilstande og kan bøjes i f.eks. nutid og datid (jeg læser, jeg ændrer, det regner)

Objekter kan også være substantiver (en elev, katten), et pronomen (hende, den), flere ord (en fantastisk gave) eller en hel sætning: Hun sagde, at hun elskede ham.

Indirekte objekter (genstanden for en handling) er substantiver eller pronominer (Søren giver Mette en fantastisk gave, han glæder sig til at give hende den)

Det samme ord kan altså have forskellig funktion i sætningen:

Eksempel: Læreren hjælper eleven. Her er læreren subjekt, hjælper er verbum og eleven er objekt. Nu kan vi udvide sætningen lidt og sige: Læreren hjælper eleven med danskopgaven. Sætningens subjekt er stadig læreren, og verbum er fortsat hjælper. Men i denne sætning er objektet danskopgaven og det indirekte objekt er eleven. Et ord kan altså have flere forskellige funktioner i sætningen. Således kan eleven faktisk også være subjekt: Eleven hjælper læreren med danskopgaven ….

Der er naturligvis flere kategorier, men dem jeg lige har nævnt er de vigtigste. Andre kategorier bruges til at beskrive ordene og til at vise retning i teksten, f.eks. subjektsprædikat: ”Hun er sød” eller ”han vandrede ensom rundt i skoven”

Andre kategorier er f.eks. adjektiver (de beskriver substantiver og pronominer: Læreren er dansker, en svær opgave, grøntsager er sunde, killingerne er søde.) Adjektiver skal passe til substantivet i ental og flertal og efter om det er et en-substantiv (fælleskøn) eller et et-substantiv (intetkøn).

Adverbier beskriver verber: Han løber hurtigt, eller de beskriver tid, sted og holdning: Nu er det sommer, Henne om hjørnet ligger en lille butik, Desværre kunne jeg ikke komme.

Præpositioner fortæller noget om placering af det, som en sætning fortæller: Bogen ligger bordet, jeg går i skole, jeg skal til tandlæge, jeg går gennem parken.Og endelig er der konjunktioner. Konjunktioner binder sætninger sammen og får hele teksten til at hænge sammen. Der er forskellige typer konjunktioner. Hovedsætningskonjunktioner får to hovedsætninger til at hænge sammen. Hovedsætningskonjunktioner er og, men, eller, for og så. Ledsætningskonjunktioner er mange andre, men f.eks. at, fordi, hvis, når, der og som.

Første del: Tekstens bestanddele

Modul 1:

Første del af kurset er selvstudium. Du læser selv i Grammatikken og laver opgaverne i bøgerne Parat Start 1,2 og 3. Derefter får du en let opgave, som jeg retter og giver dig feedback på.

Ordklasser; Grammatikken s. 8 -12. 

Substantiver og pronomener samt deres bøjninger:

 • Substantiver: Grammatikken s. 13 - 40, Parat Start 1 s. 5-22
 • Pronominer: Grammatikken s. 41 - 66; Parat Start 1 s. 23 - 42

 

Adjektiver:

 • Grammatikken s. 67 - 96; Parat Start 1 s. 43 -71

Verber:

Verbernes bøjninger - særlig fokus på datid og før nutid:

 Grammatikken s. 97 - 178

 • Verbernes tempus: Parat Start 2 s. 5 - 28
 • Modalverber: Parat Start 2 s. 29 - 37
 • Uregelmæssige verber: Parat Start 2 s. 44 - 48

Adverbier:

Forskellige typer adverbier og ordstilling med særlig fokus på centraladverbier

 • Adverbier generelt: Grammatikken s. 179 - 198, Parat Start 3 s. 49 - 71
 • Adverbier, sted:
 • Adverbier, tid: Parat Start 3 55 - 57
 • Centraladverbier, Parat Start 3 57 - 58

Præpositioner

 • Præpositioner: Grammatikken s. 233-276 og Parat Start 3 29-41

Konjunktioner

 • Konjunktioner generelt: Grammatikken 283 - 318
 • Hovedsætningskonjunktioner og ledstilling:  Parat Start 3 s. 51 - 52
 • Ledsætningskonjunktioner og ledstilling: Parat Start 3 s. 53 - 54

 

Nu er du klar til en lille opsamlingsopgave 

Modul 1: Opsamlingsopgave; 300 kr.

Modul 2

Typiske faldgrupper:

Modul 2 giver dig et hurtigt overblik over faldgrupper - og nogle lette huskeregler

 • Ligger og lægger
 • Både og og begge
 • Hans og sin

Ingen opgave på dette modul 

Modul 3:

Tegnsætning er vigtig - rigtig tegnsætning gør sproget klart og tydeligt.

Tegnsætning: Grammatikken s. 319 - 322

Opgave 3: Opgave i tegnsætning. 200 kr. Inkluderer retning og feedback

Modul 4: 

Inden vi går i gang med tekstsammenhæng er det vigtigt at have begreberne helt på plads. Derfor skal du sætte dig ind i konjunktioner og tekstsammenhæng. 

Selvstudium: At skrive: s. 6 - 41

Opgave 4Opgave i konjunktioner. 150 kr. Inkluderer retning og feedback

Nu er du færdig med 1. del af kurset

2. Tekstens opbygning

I anden del af grammatikkurset skal vi arbejde med tekstens opbygning. Hvordan bygger man sin tekst op, hvordan får man den til at hænge godt sammen og hvordan varierer man sit sprog? Vi skal arbejde med:

 • Tekstens struktur (indledning, hovedafsnit, afslutning)
 • Tekstsammenhæng
 • Argumentation
 • Nuancering af teksten

Modul 5: 

Tekstens struktur: At skrive s. 44 - 46 - lav opgaverne undervejs og tjek selv svaret i rettevejledningen

 • Overskrifter og indledning: At skrive s. 48 - 51
 • Indledning: At skrive s. 51

Opgave 5: Øvelse i at skrive en god indledning: Opgave om det offentlige sundhedsvæsen (At skrive s. 66) (150 kr)

Modul 6:  

Tekstens hovedafsnit: At skrive s. 52 - 59

 • Beskrivelse af diagram, billede, faktainformation: At skrive s. 72 - 74
 • Analyse af litterær tekst (Muligt som tilkøb eller i stedet for Modul 10)
 • Argumentation i teksten: At skrive s. 52 - 58

Opgave 6: Hovedafsnittet i opgave om Det offentlige sundhedsvæsen (150 kr)

Modul 7:  

Afslutning og konklusion: At skrive s. 61-62

Opgave 7: Ret opgaven om Det offentlige sundhedsvæsen igennem, lav en god afslutning og aflever (150 kr)

Modul 8:

Aflevering og grundig feedback på opgave samt gen-aflevering (400 kr.)

Modul 9:

Opgave 9: Aflevering og grundig feedback på opgave samt gen-aflevering (400 kr)

Modul 10:

Opgave 10: Aflevering og grundig feedback på opgave samt gen-aflevering (400 kr)

 

Nu er du færdig med grammatik-og skrive-kurset