"Integreret dansk" - få styrket dit ordforråd

 

Bliv bedre til at tale og skrive ”integreret dansk”.

Med udgangspunkt i dine skriftlige opgaver og i dine mundtlige opgaver - f.eks. præsentationer, gruppearbejde og diskussioner i klassen eller på studiet -- arbejder vi på at gøre dit dansk mere ”integreret”. Vi arbejder f.eks. med ordforråd, genre, præsentationsteknik og udtale af svære ord.

Pris: Afhænger af opgavens omfang.