Afholdt:

  • LearnUP, april 2021: Hvordan retter man tosprogede elevers opgaver? Optagelse af Onlinekursus.
  • Via University College: Dansk som andetsprog, 12. november 2020: Translanguaging i praksis - hvordan gør vi det?
  • Læse-og matematikvejledernes årsmøde, 22. november 2019: Udfordringer med tosprogede i gymnasiet
  • FOF's sommermøde 2. juli 2019 for Speak, School of Danish: Dansk undervisningskultur
  • Ørestad Gymnasium, december 2018: Tosprogede og intersprog
  • Slagelse Gymnasium, oktober 2018: Tosprogede og intersprog