Cand.mag. og mag.art. og underviser i dansk som andetsprog

Med min kombination af 20 års erfaring med undervisning i dansk som andetsprog og et godt kendskab til tosprogede elever i gymnasiet vejleder jeg gymnasielærere i, hvordan I kan bruge metoder fra undervisningen i dansk som andetsprog, så I bliver bedre til at vejlede jeres elever til bedre progression i skriftlig dansk - og dermed også i andre fag.

Min interesse for tosprogede elever i uddannelsessystemet begyndte i 2014, da jeg underviste i fransk og engelsk og fungerede som læse-og skrivevejleder på et gymnasium i København. Med min baggrund som underviser i dansk som andetsprog stod det hurtigt klart for mig, at jeg havde en anden tilgang til mine tosprogede elevers udfordringer end deres andre lærere - og at jeg kunne hjælpe både elever og lærere med min erfaring med undervisning i dansk som andetsprog.

Jeg holder oplæg og workshops på pædagogiske dage og temadage. Jeg vejleder hele lærerkollegiet eller mindre grupper af lærere i rettepraksis, f.eks. dansk-, historie- og samfundsfagslærere, da det især er dem, der oplever, at deres tosprogede elever kan have store udordringer med undervisningen i gymnasiet. 

Med udgangspunkt i jeres elevers opgaver - skriftlige eller mundtlige - vejleder jeg i, hvordan man kan optimere tosprogede elevers læring. Jeg fortæller desuden om andetsprog og tosprogethed og om de kulturelle udfordringer, lærere og elever kan støde på i omgang med hinanden.

Jeg er forfatter til kronikken "Jamen dansk er jo mit modersmål", bragt i Gymnasieskolen nr. 3, april 2018, samt flere andre artikler i forskellige dagblade. Jeg deltager desuden i debatten på Gymnasieskolen.dk