Ejer af Bilingue, konsulent og underviser i dansk som andetsprog

Lise Heidemann Andersen, cand.mag. og mag.art.

Jeg stiftede Bilingue i 2018 i erkendelse af, at der manglede nogen, der underviste tosprogede elever og studerende ud fra deres behov.

Trods flere tosprogede elever og studerende på uddannelsesinstitutioner har man nemlig tilsyneladende glemt at tage højde for, at tosprogede elever kommer med nogle andre udfordringer - og andre kompetencer - end etnisk danske elever og studerende.

Formålet med Bilingue er at støtte tosprogede elever, så de kan opnå bedre resultater i skolen, på ungdomsuddannelsen og den videregående uddannelse. I undervisningen bruger jeg min erfaring fra undervisning i dansk som andetsprog kombineret med min erfaring som gymnasielærer. 

Jeg tager udgangspunkt i det, der adskiller tosprogede elever og studerendes sprog fra etnisk danske elevers. Jeg forklarer fejl og kommer med forslag til forbedringer. Sammen udvikler eleven og jeg hans eller hendes sprog, så det bliver præcist og nuanceret. Dette sker altid med respekt for elevens alder, hensigt og personlige skrivestil.