Online Co-teaching

Online vejledning er et tilbud til dig, der har tosprogede elever, og måske er kørt fast i at rette opgaver - og måske er lidt presset på tid.

Skriv til bilingue.dk - så aftaler vi nærmere, hvordan jeg kan vejlede dig. Som udgangspunkt er mit forslag, at jeg sideløbende med dig retter din elevs skriftlige opgaver og hjælper ham eller hende med at bearbejde sit intersprog. Jeg arbejder udelukkende som andetsprogslærer og vurderer kun elevens sprog. Kommunikationen foregår primært pr. mail mellem dig, din elev og mig.

Det får du ud af det: Du kan koncentrere dig om det faglige indhold i din elevs opgaver - jeg tager mig af den sproglige bearbejdning. Sammen styrker vi din elevs skriftsprog.

 

Prisen afhænger af opgavernes omfang