Oplæg, workshops og undervisning For gymnasielærere For tosprogede For forældre til tosprogede Ukrainske elever Skriftsprog og rettepraksis Læsestrategier og ordforråd Sprog og kultur i det multikulturelle klasseværelse Jamen dansk er jo mit modersmål - om at være tosproget Rødgrød med fløde - om dansk sprog for nysgerrige Privatundervisning for tosprogede Grammatik Skrivekursus Lektiehjælp

For gymnasielærere med tosprogede elever:

Læs her om oplæg og workshops for lærere på ungdomsuddannelser (og længere nede om privatundervisning for tosprogede)

Nyt og aktuelt: Ukrainske elever

Undervisning af traumatiserede elever

I den kommende tid vil der formentligt komme ukrainske flygtninge blandt eleverne på gymnasierne. Men hvad vil det egentlig sige at undervise elever med traumer fra f.eks. krig? Det giver jeg et bud på i et kortere oplæg, der kan bruges som del af en pædagogisk weekend med fokus på flygtninge blandt eleverne eller som oplæg til en handlingsplan blandt lærere og ledelse.

Varighed: ca. 1 time

 

Læs mere om oplæg og workshops her

Intersprog og andetsprogstilegnelse - oplæg

Der er forskel på at have dansk som modersmål og dansk som andetsprog - og det kan forklare, hvorfor nogle tosprogede elever møder udfordringer på ungdomsuddannelsen. Jeg forklarer processen i andetsprogstilegnelsen og giver eksempler i en tosproget elevs opgave.

Oplægget egner sig især til dansklærere og læsevejledere - men alle kan være med.

Varighed: 1,5 time.

 

Tosprogede elevers skriftsprog og rettepraksis - Oplæg med workshop

Efter et indledende oplæg om intersprog og andetsprogstilegnelse går vi i dybden med konkrete eksempler på tosprogede elevers skriftlige opgaver, og I får lejlighed til selv at vurdere elevopgaver i små grupper. Workshoppen afrundes med en konkret plan for fremtidig rettepraksis for jeres tosprogede elevers opgaver.

 

Det får I ud af det: En større forståelse for jeres tosprogede elevers udfordringer og konkrete forslag til, hvordan I kan vejlede dem til bedre præstationer.

 

Workshoppen egner sig til større eller mindre grupper af lærere, f.eks. lærere i dansk, samfundsfag og histoire eller evt. hele lærergruppen.

 

Varighed: 3 timer

 

 

 

Læsestrategier og ordforråd - Workshop

Læsning kan være en større udfordring for tosprogede elever, end man lige tror ...


Det kan der være flere grunde til - et svagt ordforråd, utilstrækkelig baggrundsviden om Danmark eller forkerte læsestrategier.

 

På workshoppen viser jeg forskellige typer øvelser i læsestrategier og I får mulighed for at bearbejde jeres egne tekster, så de bliver nemmere at læse for tosprogede elever.

 

Det får I ud af det: Større forståelse for tosprogede elevers udfordringer med læsning - og konkrete idéer til øvelser, der er lige til at putte i værktøjskassen.

 

Workshoppen egner sig især til lærere i dansk, historie og samfundsfag - men alle kan være med.

 

Varighed: 2-3 timer

 

 

 

 

 

Sprog og kultur i det multikulturelle klasseværelse - Workshop

Hvordan undgår man at støde eller provokere tosprogede elever?  Og hvordan inddrager man deres sproglige og kulturelle kompetencer i undervisningen?

 

Med udgangspunkt i en case - måske jeres egen? - diskuterer vi, hvordan man kan undervise i "potentielt problematiske" emner.

 

Workshoppen egner sig især til lærere i dansk, samfundsfag og religion - men alle er velkomne.

 

Varighed: 1,5 time

 

 

Jamen dansk er jo mit modersmål .... Oplæg

Hvordan er det at være tosproget i gymnasiet? Hvilke udfordringer møder den tosprogede elev - og hvorfor? - og hvilke udfordringer giver det gymnasielærerne?

 

Jeg forklarer tosprogede elevers særlige sproglige og kulturelle læringsvilkår 

 

Oplægget egner sig til alle lærergrupper - .eks. på en pædagogisk dag.

 

Varighed: 1 time

 

 

 

 

 

 

Rødgrød med fløde ... 

Eller .... Hver fugl sjunge med sit næb ....

"Hvad er dansk som andetsprog egentlig - og hvorfor er det forskelligt fra almindeligt dansk"?

Et fyraftensoplæg for nysgerrige, der ikke nødvendigvis ved så meget om sprog ...

Vi stiller store krav til at nye borgere i Danmark skal kunne læse, tale og forstå dansk. når de kommer hertil for at bo, arbeje og leve. Men hvorfor er det så vigtigt, at de lærer dansk som andetsprog, og hvad ER dansk som andetsprog egentlig? Hvad er det, der er svært at lære som især voksen udlænding og hvordan bliver man sprogligt kompetent borger i Danmark? Vejen til dansk er brolagt med brokker - og kantet med sprogblomster, og det fortæller jeg om i et oplæg for folk, der ikke beskæftiger sig direkte med sprog og integration til dagligt, men som bare er nysgerrige.

 

Varighed: Ca. 1 time

Privatundervisning for tosprogede elever 

Få hjælp til dine skriftlige opgaver af en lærer, der er specialiseret i at undervise i dansk for udlændinge og tosprogede

Privatundervisning for tosprogede

Få hjælp til skriftlige opgaver og mundtlige præsentationer her:

Som tosproget elev har du nogle andre forudsætninger for at deltage i undervisningen end dine etnisk danske kammerater. Hos mig kan du få hjælp til:

 

Skrivecoaching - tekstsammenhæng og tekstoptimering: Vi arbejder procesorienteret med dine skriftlige opgaver. Jeg tager udgangspunkt i dine sproglige fejl og forkarer dig, hvad der er galt, og hvad det vil være bedre at skrive. Sammen arbejder vi hen imod at du udtrykker dig mere præcist og korrekt i dine opgaver.

 

Pris: 400 kr. for 2 sider - derefter 100 kr. pr ekstra side. Prisen inkluderer genaflevering

 

Grammatik: Med udgangspunkt i dine skriftlige opgaver arbejder vi med de grammatiske problemer.

 

Pris: 300 kr. for 2 sider - derefter 100 kr. pr ekstra side

 

Grammatik-og skrivekursus: Et Brush-up kursus der genopfrisker de mest basale grammatikregler - læs mere længere nede på siden

 

Pris: 2300 kr. Inkluderer 3 skriveopgaver, inkl. genaflevering

 

Læsestrategier: Jeg giver dig tips og tricks til at læse svære tekster

 

Pris: 300 kr. for 2 sider - derefter 100 kr. pr ekstra side

 

Tag ordet - styrk dit ordforråd: Med udgangspunkt i de tekster du læser og dine mundtlige og skriftlige opgaver arbeder vi med at udvide dit ordforråd, så du bliver mere aktiv i undervisningen

 

Pris: Afthænger af opgavens omfang - som udgangspunkt 300 kr. pr. side og derefter 100 kr. ekstra pr side og /eller 300 kr. for 45 minutters mundtlig vejledning via Zoom eller møde

 

Mundtlig eksamenstræning: Vi træner præsentationsteknik og relevant ordforråd

 

Pris: Afhænger af opgavens omfang, men som udgangspunkt 300 kr. for 45 minutter via Zoom eller møde

 

Korrektur med eller uden vejledning til SRP, SOP eller andre større opgaver

 

 

Grammatik-og skrivekursus

Brush-up kursus, der giver dig et bedre grundlag for at få udbytte af din lærers feedback

Skrivekurset giver dig et brush-up eller et hurtigt overblik over ordklasser og de mest basale grammatiske regler. Når du først har grundbegreberne på plads, er det nemlig lettere at bruge grammatikken aktivt - og kreativt - når du skriver, og det bliver lettere at forså feedback fra din lærer. 

 

Praktiske informationer:

 

Du skal anskaffe dig følgende bøger til skrivekurset:

Barbara Fischer-Hasen og Ann Kledal: Grammatikken, Special-pædagogisk forlag
Ann Kledal og Barbar Fischer-Hansen: Parat Start 1, 2 og 3, Special-pædagogisk forlag
Fanny Sloturub: At skrive, Alfabeta forlag

 

Pris: Afhænger af modulet:

Modul 1: 300 kr. (Opsamling på ordklasser, inkluderer rettelse og feedback)

Modul 2: Gratis (ingen opgave) 

Modul 3: 200 kr. (Opgave i komma; inkluderer rettelse og feedback)

Modul 4: 150 kr. (inkluderer rettelse og feedback)

Modul 5 - 7: 150 kr. pr. modul. Inkluderer rettelse og feedback

Modul 8 - 10: 400 kr. pr. modul. Inkluderer rettelse og feedback, ny gennemretning og endelig feedback.

 

Samlet pris for hele kurset: 2300 kr. 

 

Du kan vælge alle 10 moduler eller du kan vælge nogle enkelte. Du kan betale for alle 10 moduler på én gang eller pr. modul. Mulighed for tilkøb af flere afleveringer.

 

Nogle moduler er mere tidskrævende (f.eks. modul 1 og 7). Andre er mindre tidskrævende. Kurset er fleksibelt - vi aftaler en dato for hvert modul.

 


Kontakt mig på liseheidemann@bilingue.dk for flere informationer og et smugkig på kurset.

 

Akademisk dansk - for alle

Akademisk dansk er et tilbud for alle danske, tosprogede og udenlandske brugere af dansk.

 

Akademisk dansk er for dig, der gerne vil blive bedre til at udtrykke dig på akademisk dansk - eller bare på et sprogligt højere og mere korrekt niveau. Det kan f.eks. være i gymnasieopgaver i dansk eller samfundsfag, eller i universitetsopgaver inden for de humanistiske uddannelser. Det kan også være oversættelsesopgaver på gymnasiet eller bacheloruddannelserne fra fransk, engelsk eller italiensk til dansk. 

Vi arbejder med dine egne opgaver - eller du kan få en opgave af mig. Vi arbejder med bl.a. ordforråd, grammatik, sproglig optimering og genrebevisthed.

 

"Den danske studerende, der er opvokset i et akademikerhjem med daglig avis og P1 på radioen, vil have langt bedre mulighed for at bruge og afkode sproget end den tosprogede studerende, som på trods af at have levet hele livet i Danmark er opvokset med arabisk fjernsyn og arabisk tale i hjemmet" (Kristeligt Dagblad, 310312)

 

Skriv uforpligtende til liseheidemann@bilingue.dk for mere information.

På kurset i akademisk dansk arbejder vi med dine egne tekster. Det kan være opgaver i gymnasiet (f.eks. i dansk eller samfundsfag), på universitetet, f.eks. bacheloropgaver eller oversættelsesopgaver fra fransk, engelsk eller italiensk til dansk. Det kan også være, du bare gerne vil give dit sprog et løft, så det bliver mere akademisk. Det er også muligt at få opgaver af mig, som du så arbejder med. Vi arbejder med samme opgave af flere omgange.

ASk

For gymnasielærere

Intersprog og andetsprogstilegnelse

 

Rettepraksis af tosprogede elevers skriftlige opgaver

 

Læsestrategier og ordforråd

 

Sprog og kultur i det multikulturelle klasseværelse

 

Jamen dansk er jo mit modersmål

 

 

For tosprogede elever

Skrivecoaching

 

Grammatik-og skrivekursus

 

"Integreret dansk" - styrk dit ordforråd

 

Korrektur og vejledning på større opgaver (SRP, SOP osv.)

 

Mundtlig Eksamenstræning

 

Tag ordet - bliv bedre til mundtlige præsentationer og gruppearbejde.

For bilingual children

 

Writingskills

 

Grammar and writing

 

Vocabulary and reading

 

Oral exam and pronunciation

 

Proofreading (e.g. SRP, SOP)

 

 

 

Spørgsmål?

hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt, så vi kan tale om dine udfordringer.

Det kan du forvente

 

  • Jeg tager udgangspunkt i dit dansk

  • Jeg tager hensyn til din personlige skrivestil

  • Jeg er ambitiøs på dine vegne - men stiller ikke urealistiske krav

I modsætning til andre mentorer og lektiehjælpere:

Jeg er underviser i DSA - og tager udgangspunkt i dine udfordringer som tosproget elev eller studerende

Interesseret i oplæg, workshop eller undervisning?

Fortæl mig hvad du har brug for hjælp med,  så vender jeg tilbage til dig