Sprog og kultur i det multikulturelle klasseværelse

Hvordan undgår jeg at støde eller provokere mine tosprogede elever? Bør jeg tage særlige hensyn til dem? Bør jeg undgå at undervise i særlige emner? Hvilke forholdsregler skal jeg tage? Og hvordan inddrager jeg deres sproglige og kulturelle kompetencer i min undervisning?

Det kan være en udfordring at undervise elever med mange forskellige kulturelle baggrunde - men det er aldrig kedeligt. Jeg mener ikke, at der er emner, man skal undgå at berøre i sin undervisning - men man bør tænke sig om og forberede både sig selv og sine elever grundigt, inden man går i gang med undervisning, som kan give anledning til diskussioner - og frustrationer.

En måde at vinde elevernes fortrolighed på er ved at inddrage deres egne sproglige og kulturelle kompetencer i f.eks. AP, sprogfagene, dansk, historie, samfundsfag og religion - og sikkert mange flere.

Efter et kort oplæg diskuterer vi, hvordan man kan overvinde forbehold for undervisning af tosprogede elever i "problematiske emner".