”Jamen, jeg har jo sendt en mail til forældrene”, sagde min leder, da vi stod og kiggede langt efter vores tosprogede elever. Min leder havde sendt en mail til forældrene med information om det nye læse-skrivekursus, som de skulle deltage i. Efterhånden kom eleverne dryssende og vi kom i gang med kurset, men jeg kunne ikke slippe tanken om den mail, min leder havde sendt. For hvordan kunne vi vide, om de overhovedet var i stand til at læse den mail?

Forældre til tosprogede skole-og gymnasieelever fremstilles af og til som passive. Men sandheden er nok snarere, at mange forældre, især flygtninge, er lidt handlingslammede, når de får henvendelser fra skolen. Det kan der være flere grunde til – både kulturelle og sproglige. Især i 3.verdenslande er skolegang efter grundskolen et privilegium for de færreste. Forældre, som ikke selv har haft samme muligheder for uddannelse som deres børn får i Danmark, har derfor ikke altid de nødvendige forudsætninger for at kunne forholde sig til skolens henvendelser. Og da slet ikke i et land, hvis sprog og kultur de knap når forstår og kender endnu.

På sprogcentrene underviser vi voksne udlændinge i både sprog og kultur. Men selvom kursisterne forstår, at det forventes af dem, at de engagerer sig både fagligt og socialt i deres børns skolegang, kan det være svært at gøre i praksis, når sproget er svært og man har svært ved at forstå de kulturelle koder. Som etnisk minoritet med et sparsomt dansk sprog stiller man ikke altid spørgsmål til det, man ikke forstår. 

Vi underviser også vores kursister i at læse og skrive e-mails, men det er de færreste, der når op på et akademisk niveau. Der er derfor mange forældre, der ikke kan dansk nok til at kunne læse en formel e-mail, skrevet med danske forældre som primær målgruppe. Det kan faktisk være svært nok for ikke-akademiske, danske forældre… 

Hvis man vil fastholde kommunikation via skriftlige henvendelser til forældrene, bør man derfor tænke på målgruppen – og målgruppen er mangfoldig i en tid med flere tosprogede elever. Bare fordi eleven er uddannelsesparat betyder det ikke, at forældrene automatisk har et tilsvarende sprog.