Workshop om tosprogede elevers skriftsprog

Hvorfor bliver tosprogede elever ikke bedre til at skrive dansk?

- det er fordi tosprogedes dansk er en anden slags dansk end dit og mit ...

Jeg forklarer hvorfor tosprogede elever skriver som de gør - hvorfor de laver de sproglige fejl, de gør og hvordan I kan blive bedre til at hjælpe jeres tosprogede elever videre i deres andetsprogstilegnelse.

Efter et kort indledende oplæg om intersprog og andetsprogstilegnelse går vi i dybden med konkrete eksempler på tosprogedes opgaver, og I får lejlighed til selv at vurdere tosprogedes elevopgaver i små grupper. Workshoppen afrundes med en konkret plan for fremtidig rettepraksis for jeres tosprogede elevers opgaver.

Det får I ud af det: En større forståelse for jeres tosprogede elevers udfordringer og konkrete forslag til, hvordan I kan vejlede dem til bedre præstationer.

Workshoppen egner sig til større eller mindre grupper af lærere, f.eks. lærere i dansk, samfundsfag og histoire eller evt. hele lærergruppen.