Workshops

En workshop giver et dybere indblik i, hvordan I kan bruge metoder fra dansk som andetsprog i jeres undervisning. Prisen inkluderer et indledende teoretisk oplæg om andetsprog og intersprog og derefter praktisk arbejde i grupper, hvor I vurderer tosprogedes elevopgaver og beskriver problemfelter og løsninger på baggrund af det indledende oplæg. Workshoppen afsluttes med en plan for, hvordan I vil arbejde videre med at forbedre tosprogede elevers læringsproces. Workshoppen er praktisk orienteret og henvender sig primært til dansklærere og læsevejledere - men også historie-og samfundsfagslærere vil have glæde af det. En workshop vil give jer værktøjet til at kunne gå direkte i gang med at rette jeres tosprogede elevers opgaver med metoder fra undervisningen i Dansk som andetsprog. 

Pris: Jeg tager udgangspunkt i AC's takster - den endelige pris afhænger af den enkelte aftale, og forhandles alt efter særlige ønsker til indhold eller antal af deltagere. Prisen er som udgangspunkt eksklusiv udgifter til transport og evt. hotel, som dækkes af kunden.