Bilingue

Dansk som andetsprog

for tosprogede

Privatundervisning for tosprogede

Oplæg og workshops for deres lærere

Ny Pisa rapport viser ingen forbedring for elever med indvandrerbaggrund

 Forskellen mellem elever med indvandrerbaggrund og øvrige elever er blevet mindre

Elever med indvandrerbaggrund er imidlertid ikke blevet bedre i hverken læsning (som ligger på samme niveau som for 10 år siden), naturfag og matematik.

Gabet mellem elever med indvandrerbaggrund og øvrige elever er kun blevet mindre, fordi elever UDEN indvandrerbaggrund scorer lavere i matematik, naturfag og læsning end de gjorde for 10 år siden.

 

Det vil sige, at der fortsat er behov for at elever med indvandrerbaggrund på grundskoler og ungdomsuddannelser kan få støtte i dansk som andetsprog. Med mindre vi vil se det samme resultat om 10 år ...

 

https://www.vive.dk/da/nyheder-og-debat/2024/pisa-forskellen-mellem-elever-med-indvandrerbaggrund-og-oevrige-elever-er-blevet-mindre/

Der er forskel på at have dansk som modersmål og dansk som andetsprog

Lige som man kan have brug for hjælp til læsning eller matematik, kan man have brug for støtte i undervisningen, hvis man har et andet modersmål end dansk.

Bilingue støtter tosprogede elever og studerende i

 • at tilegne sig. et mere nuanceret ordforråd
 • at formulere sig præcist og nuanceret i skriftlige opgaver
 • at forstå og bruge grammatik i skriftlige opgaver
 • at blive bedre til at læse
 • at turde tage ordet gruppearbejde og til mundtlige fremlæggelser - også mundtlige eksamener

 

 

 

Om Lise Heidemann Andersen:

 

 

2018: Ejer af konsulentfirmaet Bilingue

2022: Onlineinstruktør hos Schultz Campus (Tidligere LearnLet.dk)
2016- : Underviser i DSA på Speak
2014-2016: Gymnasielærer i fransk, engelsk og AP på Ørestad Gymnasium. Fungerende læse- og  skrivevejleder med særligt fokus på elever med anden etnisk baggrund.
2015-2016:  Underviser i DSA Studieskolen
1999-2014 :Underviser i DSA på Sprogcenter Hellerup
 

Uddannelser:

 
2006: Mag.art. i Romanistik (Københavns Universitet), herunder studier i italiensk og portugisisk
2002: Underviser i dansk som andetsprog (DPU)
1999: Cand.mag. i fransk og engelsk (Københavns Universitet)
1992: Erhvervssproglig grunduddannelse i engelsk (Handelshøjskolen København)
1988: Student fra den sproglig-samfundsfaglige linie på Vordingborg Gymnasium

How I work:

About Lise Heidemann Andersen

I have been teaching Danish as a second language to adult foreigners in Denmark for more than 20 years. For a couple of years, I have also been teaching Danish to bilingual students who speak Danish as a second language. I teach students in the last years of primary school and in high school, but also students at university level.

It is only natural that some bilingual students have difficulties performing as well as Danish students at the exams. However, with the right teaching method, bilingual students will become much better at doing an exam in Danish.

I work as the student’s writing coach, and my starting point is the student’s own language mistakes in his or her written assignments. I explain the mistakes and give the student different alternatives to choose from and guide the student to refine his or her linguistic expression. I try to motivate my students to do their best - and to do better each time - but always with respect to his or her level in Danish, and to his or her personal writing style.

I have specialized in writing, but I also teach

 • Grammar
  Vocabulary
  Writing context
  Pronunciation
  Proofreading on e.g. SRP, SOP assignments and other types of assignments
  Proofreading with guidance for more precise language
  Guidance for oral presentations, preparation for oral exams, etc


I have been invited to speak on conferences about what it is like to be a bilingual student in the Danish school system, and I participate in networks with teachers in high school and folkeskolen as well as with other teachers of Danish as a second language.

Eksempler på afholdte oplæg og workshops:

 

 • SFUs Forårstræf: "Jamen dansk er jo mit modersmål" - Oplæg og workshop om tosprogede elever på ungdomsuddannelser
 • NEXT, Vestskovens Gymnasium: Oplæg med workshop om tosprogede elevers skriftlige sprog
 • LearnUP: Hvordan retter man tosprogede elevers opgaver? Optaget Onlinekursus.
 • Via University College: Dansk som andetsprog: Translanguaging i praksis - hvordan gør vi det?
 • Læse-og matematikvejledernes årsmøde: Udfordringer med tosprogede i gymnasiet
 • FOF's sommermøde,for Speak, School of Danish: Dansk undervisningskultur
 • Ørestad Gymnasium: Tosprogede og intersprog
 • Slagelse Gymnasium: Tosprogede og intersprog

 

NEXT Vestskovens Gymnasium, Albertslund

"Gymnasierne på uddannelse NEXT havde fornøjelsen af Lise Heidemanns workshop om tosprogede elevers skriftsprog i november 2021. Det var tydeligt, at hun ved, hvad hun taler om, og at det betyder noget for hende, at der kommer mere fokus på den særlige problemstilling, der handler om sprogudviklingen hos elever med dansk som andetsprog. Med et gennemarbejdet og engageret oplæg, suppleret med refleksionsøvelser, skabte Lise Heidemann et solidt fundament for vores videre arbejde med dansk som andetsprog på NEXT."

 

Martin Soelmark, projektleder i NEXT Lab

  

Slagelse Gymnasium

"Alt i alt fik vi et meget stort udbytte af dit oplæg: du ramte præcist ned i de ting, vi tumler med, oplysningerne om bl.a. intersproget og spørgsmålet om, hvor eleverne er i processen med at lære nyt sprog, var en øjenåbner, så vi fik sat ikke bare ord på vores udfordringer, men også nye og brugbare begreber."

 

Lene Nørreby, læsevejleder på Slagelse Gymnasium

Parents to a bilingual child

"Our daughter Kate, being bi-lingual, faces challenges with Danish grammar such as sentence structures and correct words to use in each context. A Danish friend of ours recommended Lise to us, as Lise is widely recognised for her work and expertise in teaching children who have difficulties in Danish. The focus for our daughter is to improve written Danish by working through mistakes she has made in her school assignments. Occasionally she has also handed assignments on topics that interested her. For each assignment Lise gives her written feedback not only on grammar, but also overall level achieved and comments whether her argumentation and reasoning are in place. Each mistake in Kate's assignment has been addressed and explained if it is not obvious. Lise encourages Kate by always mentioning what she has done well which is quite important. Without encouragement it is difficult for a teenager to cooperate with a teacher.  Kate has worked with Lise for a year. We have seen gradual improvement. Improvement takes time, but we are very pleased with the progress."  

 

Parents to an English and Danish spoken teen.