Velkommen til Bilingue Vejledning om dansk som andetsprog for gymnasielærere Skrivecoaching for tosprogede elever og studerende Lektiehjælp for tosprogede

Bilingue 

Dansk som andetsprog for tosprogede

Oplæg, workshops og undervisning

For gymnasielærere:

Har du undret dig over, hvorfor dine tosprogede elever ikke følger den samme progression som de andre elever i din undervisning? 

Har du svært ved at pege præcist på, hvad deres problem er - eller er du i tvivl om, hvordan du kan give mere målrettet feedback til din tosprogede elev? 

Billingue tilbyder oplæg og workshops samt én til én online DSA-coaching. Skriv uforpligtende til

liseheidemann@bilingue.dk for mere information

For tosprogede elever:

Som tosproget elev eller studerende har du nogle andre læringsbetingelser end dine danske kammerater. 

Få hjælp til f.eks. grammatik, skrivning, ordforråd, læsning mm. Skriv uforpligtende til liseheidemann@bilingue for mere information

For parents to bilingual children:

Bilingual children have other learning conditions in school than Danish children - and I can help your child improve his og her vocabulary, grammar, reading-and writingskills. Please contact me on liseheidemann@bilingue.dk for more information

Akademisk dansk

For alle, der gerne vil løfte deres skriftlige og mundtlige dansknivau

Bliv god til at skrive akademiske tekster. Vi arbejder med dine egne tekster - f.eks. gymnasieopgaver i dansk eller samfundsfag, universitetsopgaver på grunduddannelsen, oversættelser fra fransk, engelsk eller italiensk til dansk m.m. Vi arbejder med at forbedre dit ordforråd og din grammatik, så du opnår et akademisk sprog.

Nyt: Undervisning af traumatiserede elever

I den kommende tid vil der formentligt komme ukrainske flygtninge blandt eleverne på gymnasierne. Men hvad vil det egentlig sige at undervise elever med traumer fra f.eks. krig? Det giver jeg et bud på i et kortere oplæg, der kan bruges som del af en pædagogisk weekend med fokus på flygtninge blandt eleverne eller som oplæg til en handlingsplan blandt lærere og ledelse.

Varighed: ca. 45 minutter

Rødgrød med fløde ... 

Eller .... Hver fugl sjunge med sit næb ....

"Hvad er dansk som andetsprog egentlig - og hvorfor er det forskelligt fra almindeligt dansk"?

Et fyraftensoplæg for nysgerrige

Vi stiller store krav til at nye borgere i Danmark skal kunne læse, tale og forstå dansk. når de kommer hertil for at bo, arbeje og leve. Men hvorfor er det så vigtigt, at de lærer dansk som andetsprog, og hvad ER dansk som andetsprog egentlig? Hvad er det, der er svært at lære som især voksen udlænding og hvordan bliver man sprogligt kompetent borger i Danmark? Vejen til dansk er brolagt med brokker - og kantet med sprogblomster, og det fortæller jeg om i et oplæg for folk, der ikke beskæftiger sig direkte med sprog og integration til dagligt, men som bare er nysgerrige.

 

Varighed: Ca. 1 time

Om LiseHeidemann Andersen:

Curriculum vitae

 

Ansættelser:

2022:           Instruktør på onlinekurser hos LearnLet.dk

2018:            Stifter af og konsulent i Bilingue

2016-          : Underviser i Dansk som Andetsprog på Speak

2014-2016: Gymnasielærer i fransk, engelsk og AP på Ørestad    

                    Gymnasium. Fungerende læse- og  skrivevejleder

                    med særligt fokus på elever med anden etnisk baggrund.

2015-2016:  Underviser i dansk som andetsprog på Studieskolen

1999-2014 :Underviser i dansk som Andetsprog på Sprogcenter Hellerup

 

Uddannelser:

2006: Mag.art. i Romanistik (Københavns Universitet), herunder studier i italiensk og portugisisk

2002: Underviser i dansk som andetsprog (DPU)

1999: Cand.mag. i fransk og engelsk (Københavns Universitet)

1992: Erhvervssproglig grunduddannelse i engelsk (Handelshøjskolen København)

1988: Student fra den sproglig-samfundsfaglige linie på Vordingborg Gymnasium

In English

About Lise Heidemann Andersen

I have been teaching Danish as a second language to adult foreigners in Denmark for more than 20 years. For a couple of years, I have also been teaching Danish to bilingual students who speak Danish as a second language. I teach students in the last years of primary school and in high school, but also students at university level.

It is only natural that some bilingual students have difficulties performing as well as Danish students at the exams. However, with the right teaching method, bilingual students will become much better at doing an exam in Danish.

I work as the student’s writing coach, and my starting point is the student’s own language mistakes in his or her written assignments. I explain the mistakes and give the student different alternatives to choose from and guide the student to refine his or her linguistic expression. I try to motivate my students to do their best - and to do better each time - but always with respect to his or her level in Danish, and to his or her personal writing style.

I have specialized in writing, but I also teach

Grammar
Vocabulary
Writing context
Pronunciation
Proofreading on e.g. SRP, SOP assignments and other types of assignments
Proofreading with guidance for more precise language
Guidance for oral presentations, preparation for oral exams, etc


I have been invited to speak on conferences about what it is like to be a bilingual student in the Danish school system, and I participate in networks with teachers in high school and folkeskolen as well as with other teachers of Danish as a second language.

Hvem er Bilingue

Jeg er cand.mag. og mag.art og underviser i DSA. Jeg har mere end 20 års undervisningserfaring i  DSA. og derudover undervisningserfaring fra gymnasiet. Jeg bruger metoder fra undervisningen i DSA til at vejlede og coache tosprogede elever og studerende i formidling på dansk og holder oplæg og workshops for lærere på ungdomsuddannelser.

Hvad er Bilingue

Bilingue er et konsulentfirma, som jeg stiftede i 2018, fordi der mangler nogen, der underviser tosprogede elever og studerende ud fra deres særlige behov.

 

Tosprogede elever og studerende har andre læringsvilkår end danske elever og studerende, og formålet med Bilingue er at støtte tosprogede elever, så de opnår bedre resultater i skolen, på ungdomsuddannelsen og den videregående uddannelse.

Hvor er Bilingue

 

Privatundervisning foregår primært online og kan suppleres med møder.

 

Oplæg og workshops foregår hos kunden mm andet aftales

 

Supervision kan foregå hos kunden eller online (via Zoom)

Hvordan ...

I modsætning til andre mentorer eller lektiehjælpere tager jeg udgangspunkt i den tosprogede elevs eget sprog, som det er lige nu. Jeg arbejder procesorienteret sammen  med eleven om at forbedre hans eller hendes sprog, i stedet for blot at rette til korrekt dansk. Jeg tager hensyn til elevens egen sproglige skrivestil og guider ham eller hende til et mere korrekt og mere nuanceret dansk

Eksempler på afholdte oplæg og workshops:

 

  • SFUs Forårstræf, 5. marts 2022: "Jamen dansk er jo mit modersmål" - Oplæg og workshop om tosprogede elever på ungdomsuddannelser
  • NEXT, Vestskovens Gymnasium, 29. november 2021: Oplæg med workshop om tosprogede elevers skriftlige sprog
  • LearnUP, april 2021: Hvordan retter man tosprogede elevers opgaver? Optagelse af Onlinekursus.
  • Via University College: Dansk som andetsprog, 12. november 2020: Translanguaging i praksis - hvordan gør vi det?
  • Læse-og matematikvejledernes årsmøde, 22. november 2019: Udfordringer med tosprogede i gymnasiet
  • FOF's sommermøde 2. juli 2019 for Speak, School of Danish: Dansk undervisningskultur
  • Ørestad Gymnasium, december 2018: Tosprogede og intersprog
  • Slagelse Gymnasium, oktober 2018: Tosprogede og intersprog

 

Artikler om tosprogede

De fleste af mine artikler er bragt i Dagbladet Information, i Gymnasielærernes fagblad Gymnasieskolen.dk og i DSA-lærernes fagblad Fokus. Enkelte indlæg er bragt i Folkeskolen.dk. Mange er delt på LinkedIn.

Information 28. august 2018:

Information 15. november 2018:

Information 10. februar 2020

Information 12. april 2021

Information 22. juni 2021

Information 28. marts 2022:

Fokus nr. 79, december 2022

Du kan læse de fleste af mine artikler og debatindlæg på Informations hjemmeside, på Gymnasieskolens digitale udgave og i DSAlærernes fagblad Fokus nr. **** - Og nogle af dem kan du læse i Bilingues Blog.

Introverte elever

Jeg interesserer mig også for introverte elever og studerende ...

Du kan læse mine artikler om introverte elever og studerende her:

Kristeligt Dagblad 7. oktober 2022

Information 20. juni 2020

Information 8. august 2019