Oplæg og workshops

For lærere på ungdomsuddannelser

Oplæg og workshops for lærere på ungdomsuddannelser

Intersprog og andetsprogstilegnelse - oplæg

Der er forskel på at have dansk som modersmål og dansk som andetsprog - og det kan forklare, hvorfor nogle tosprogede elever møder udfordringer på ungdomsuddannelsen.

 

Jeg forklarer processen i andetsprogstilegnelsen og giver eksempler i en tosproget elevs opgave. 

 

Oplægget egner sig især til dansklærere og læsevejledere - men alle kan være med.Varighed: 1,5 time.

 

 

"Alt i alt fik vi et meget stort udbytte af dit oplæg: du ramte præcist ned i de ting, vi tumler med, oplysningerne om bl.a. intersproget og spørgsmålet om, hvor eleverne er i processen med at lære nyt sprog, var en øjenåbner, så vi fik sat ikke bare ord på vores udfordringer, men også nye og brugbare begreber."

 

Lene Nørreby, læsevejleder på Slagelse Gymnasium

Tosprogede elevers skriftsprog og rettepraksis - Oplæg med workshop

Efter et indledende oplæg om intersprog og andetsprogstilegnelse går vi i dybden med konkrete eksempler på tosprogede elevers skriftlige opgaver, og I får lejlighed til selv at vurdere elevopgaver i små grupper. Workshoppen afrundes med en konkret plan for fremtidig rettepraksis for jeres tosprogede elevers opgaver.

 

Det får I ud af det: En større forståelse for jeres tosprogede elevers udfordringer og konkrete forslag til, hvordan I kan vejlede dem til bedre præstationer.

 

Workshoppen egner sig til større eller mindre grupper af lærere, f.eks. lærere i dansk, samfundsfag og histoire eller evt. hele lærergruppen.

 

Varighed: 3 timer

 

 

"Gymnasierne på uddannelse NEXT havde fornøjelsen af Lise Heidemanns workshop om tosprogede elevers skriftsprog i november 2021. Det var tydeligt, at hun ved, hvad hun taler om, og at det betyder noget for hende, at der kommer mere fokus på den særlige problemstilling, der handler om sprogudviklingen hos elever med dansk som andetsprog. Med et gennemarbejdet og engageret oplæg, suppleret med refleksionsøvelser, skabte Lise Heidemann et solidt fundament for vores videre arbejde med dansk som andetsprog på NEXT."

 

Martin Soelmark, projektleder i NEXT Lab

Læsestrategier og ordforråd - Workshop

Læsning kan være en større udfordring for tosprogede elever, end man lige tror ...


Det kan der være flere grunde til - et svagt ordforråd, utilstrækkelig baggrundsviden om Danmark eller forkerte læsestrategier.

 

På workshoppen viser jeg forskellige typer øvelser i læsestrategier og I får mulighed for at bearbejde jeres egne tekster, så de bliver nemmere at læse for tosprogede elever.

 

Det får I ud af det: Større forståelse for tosprogede elevers udfordringer med læsning - og konkrete idéer til øvelser, der er lige til at putte i værktøjskassen.

 

Workshoppen egner sig især til lærere i dansk, historie og samfundsfag - men alle kan være med.

 

Varighed: 2-3 timer

 

 

 

 

 

Onlinekursus om rettepraksis

Se her om mit onlinekursus i rettepraksis af tosprogede elevers skriftlige opgaver på Schultz Campus (Tidligere LearnLet):

https://skole.schultzcampus.dk/kurser/tosprogede-elever

 

Sprog og kultur i det multikulturelle klasseværelse - Workshop

Hvordan undgår man at støde eller provokere tosprogede elever?  Og hvordan inddrager man deres sproglige og kulturelle kompetencer i undervisningen?

 

Med udgangspunkt i en case - måske jeres egen? - diskuterer vi, hvordan man kan undervise i "potentielt problematiske" emner.

 

Workshoppen egner sig især til lærere i dansk, samfundsfag og religion - men alle er velkomne.

 

Varighed: 1,5 time

 

 

Jamen dansk er jo mit modersmål .... Oplæg

Hvordan er det at være tosproget i gymnasiet? Hvilke udfordringer møder den tosprogede elev - og hvorfor? - og hvilke udfordringer giver det gymnasielærerne?

 

Jeg forklarer tosprogede elevers særlige sproglige og kulturelle læringsvilkår 

 

Oplægget egner sig til alle lærergrupper - f.eks. på en pædagogisk dag.

 

Varighed: 1 time

 

 

 

 

 

 

Online sparring

Få hjælp til at hjælpe dine tosprogede elever - og dig selv

  • Få overblik over din elevs fejltyper i skriftlige opgaver
  • Få hjælp til din rettepraksis af tosprogede elevers opgaver
  • Styrk din elev i at tage ordet - også i gruppearbejde
  • Få gode råd til at motivere din elev til at blive bedre til dansk både mundtligt og skriftligt
  • Få gode råd til ordforrådstilegnelse, forforståelse og efterbearbejning af emner og opgaver
  • Få vejledning i interkulturel kommunikaiton

 

Vejledningen foregår over Zoom eller Teams og koster 400 kr. for 60 minutter - inkl. forberedelse.

Undervisning af traumatiserede elever - f.eks. fra Ukraine

Undervisning af traumatiserede elever

Hvad vil det egentlig sige at undervise elever med traumer fra f.eks. krig? Hvordan undgår man at såre sin elev eller utilsigtet fremprovokere en reaktion, man kan have svært ved at håndtere? Hvordan tager man hånd om traumatiserede elever - og hvordan tager man hånd om alle de andre elever?

Det giver jeg et bud på i et kortere oplæg, der kan bruges som del af en pædagogisk weekend med fokus på flygtninge blandt eleverne eller som oplæg til en handlingsplan blandt lærere og ledelse.

Varighed: ca. 1 time

 

Rødgrød med fløde ... 

 

Eller .... Hver fugl sjunge med sit næb ....

"Hvad er dansk som andetsprog egentlig - og hvorfor er det forskelligt fra almindeligt dansk"?

 

Et fyraftensoplæg for nysgerrige, der ikke nødvendigvis ved så meget om sprog ...

Vi stiller store krav til at nye borgere i Danmark skal kunne læse, tale og forstå dansk. når de kommer hertil for at bo, arbeje og leve. Men hvorfor er det så vigtigt, at de lærer dansk som andetsprog, og hvad ER dansk som andetsprog egentlig? Hvad er det, der er svært at lære som især voksen udlænding og hvordan bliver man sprogligt kompetent borger i Danmark? Vejen til dansk er brolagt med brokker - og kantet med sprogblomster, og det fortæller jeg om i et oplæg for folk, der ikke beskæftiger sig direkte med sprog og integration til dagligt, men som bare er nysgerrige.

 

Varighed: Ca. 1 time

Artikler om tosprogede elever i gymnasiet

Af Lise Heidemann Andersen

https://gymnasieskolen.dk/author/lise-heidemann-andersen/