Elevfordeling løser ikke problemet for tosprogede elever - eller for deres lærere af Lise Heidemann
Nissen flytter med - og derfor må der tages andre metoder i brug, hvis vi skal løse udfordringerne med tosprogede elever i gymnasiet