Grønlandske gymnasieelever og tosprogede elever i Danmark har samme udfordringer i gymnasiet

Kommentar til artklen Grønlandske unge udfordret af sprog og afstand, Gymnasieskolen 7. juni 2022

 

Gymnasieskolen kunne man 7. juni 2022 læse  en interessant artikel om grønlandske gymnasieelever og deres udfordringer med undervisningen, når den foregår på dansk. Det er tankevækkende, at mange af de pointer der trækkes frem i artiklen, kan overføres direkte til undervisning af tosprogede elever på gymnasierne i Danmark, selvom der selvfølgelig er store forskelle mellem de to elevgrupper. De grønlandske børn bliver f.eks. under­vist på deres modersmål i folke­skolen og bruger først rigtigt dansk som andet­sprog i gymnasiet. På den måde er de ringere stillet end tosprogede gymnasieelever i Danmark, der trods alt har gået i folkeskolen og bor i det samfund, hvor undervisningssproget (dansk) tales. Om undervisningen i Grønland siger Mette Noort Hansen fra Gux Sisimiut, at gymnasielærerne ”skal være gode til at stil­ladsere tekster og undervisningen, så de passer til eleverne. Eleverne er i centrum, og læreplanerne er bare et sigtemærke. ” Det samme burde man måske i højere grad gøre i Danmark, hvor de tosprogede elever ligesom de grønlandske kommer med en anden sproglig og kulturel baggrund og bruger dansk som andetsprog i skolen. Tosprogede elever i Danmark har på mange måder de samme læringsvilkår som de grønlandske elever, og de ville også have gavn af en andetsproglig og interkulturel tilgang til undervisningen. Afstanden mellem gymnasielærerjobbet i Danmark og Grønland er måske ikke så stor, som man umiddelbart kunne tro. I hvert fald kunne danske gymnasielærere lære noget af de erfaringer, gymnasielærerne i Grønland har. Mette Noort Hansen forklarer nemlig i artiklen, at ”for at være en god lærer i Grønland skal du tænke i andet­sprogsdidaktik, og du skal også kunne forstå den grønlandske kultur”. I modsætning til Mette Noort Hansen, der trods alt kun skal forholde sig til én anden sproglig og kulturel baggrund, må gymnasielærerne i Danmark som regel forholde sig til flere forskellige sproglige og kulturelle baggrunde i klasseværelset. Og det er selvsagt heller ikke nogen nem opgave at skulle forholde sig til f.eks. pakistanske, vietnamesiske og somaliske elevers baggrunde. Spørgsmålet er da også, om lærerne har tid og resurser til det, eller om de tænker de tosprogede elever ind i en fælles dansk kontekst og primært forholder sig til lærerplaner og fagbekendtgørelsen – i modsætning til lærerne i Grønland, ifølge artiklen. Ud over den sproglige og kulturelle udfordring har grønlandske elever og tosprogede elever i gymnasiet i Danmark desuden det tilfælles, at nogle af dem er mønsterbrydere. Det er også en udfordring, lærerne i Grønland er vant til at håndtere, og den erfaring kunne gymnasielærere i Danmark måske også blive klogere på.
 
Anette Ferslev Bojsen fra Gux Nuuk forklarer om grønlandske gymnasieelever, at ”Det er med andre ord en lidt større udfordring for den almindelige ­unge grønlænder at gå i gymnasiet. Og det betyder også, at opgaven med at ­være gymnasielærer i Grønland er kompleks”. Jeg er ikke i tvivl om, at gymnasiet er en stor udfordring for både grønlandske elever og danske lærere – men vi må ikke glemme, at tosprogede elever i Danmark har parallelle læringsvilkår, og at de danske gymnasielærere står med en lignende udfordring. Anette Ferslev Bojsen mener, at det er en nødvendig forudsætning for undervisningen i Grønland, at lærerne helst ”skal have nogle kompetencer i forhold til at undervise på dansk som andetsprog.” I Grønland har man altså en forståelse af, at dansk som andetsprog i gymnasiet er en nødvendig forudsætning for de grønlandske elever. Præcis det samme mener jeg, gør sig gældende for mange tosprogede elever i danske gymnasier. Lad derfor gymnasielærernes erfaringer i Grønland komme deres kolleger – og eleverne – i Danmark til gode.

Artikler om tosprogede i gymnasieskolen:

Af Lise Heidemann Andersen

https://gymnasieskolen.dk/author/lise-heidemann-andersen/

 

Artikler om tosprogede og dansk som andetsprog i Information:

Af Lise Heidemann Andersen

https://www.information.dk/lise-heidemann-andersen

Artikler om DSA for voksne

Artikel i Fokus nr. 80 om undervisningen i DSA for voksne

https://fokus-dsa.dk/fokus-80/#dearflip-df_479/7/